Kimlikteki Anne ile Gerçek Annenin Farklı Olması

Kimlikteki Anne ile Gerçek Annenin Farklı Olması

Kimlikte yazılı olan anne ile eğer ki kişinin gerçek (biyolojik) annesi farklı ise bu durumda dava açılması zaruridir. Toplumumuzda bu durumun olması daha çok resmi nikahlı eşin dışında resmi nikahlı olmayan eşin de olması halinde, resmi nikahlı olmayan eşten doğan çocuğun resmi nikahlı eşin çocuğu gibi nüfusa kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorun resmi kayıtlı anne ile babanın çocuğun ihtiyaçlarıyla ilgilenmemesi halinde gerçek annesi bakımından büyük zorluklara yol açmaktadır. Örneğin gerçek annesi remi kayıtlarda annesi olmadığı için, çocuğun okul işlemlerini yapamamakta, hastaneye dahi götürmekte zorluklar yaşamaktadır.

Bu durumda biyolojik annesi ile nüfusa kayıtlı annesi farklı olan kişinin kendisi doğrudan başvurabilir. Kişi on sekiz yaşını doldurmamışsa kendisi dava açma ehliyetine sahip olmadığından gerçek annesi olduğunu iddia eden kişi davayı açmalıdır. Gerçek annesi resmi kayıtlarda annesi olarak görülmediği için davacı olarak kendisini yazmalı, davalı olarak: gerçek anne yasal mirasçılarını, çocuğu, resmi kayıtlı annesini, babasını ve nüfus müdürlüğünü göstermelidir. Ayrıca burada en önemli teferruat davacı olan gerçek anne resmi kayıtlarda çocuğun annesinin olmaması, anne ve babalarıyla da çocuğun menfaatlerinin uyuşmaması ve üçünün de davalı olması sebebiyle gerçek annenin çocuk adına kayyım ataması için dava dilekçesinde kayyım atanmasını talep etme amacıyla yetki verilmesini talep etmesi zorunludur. Bu yetki belgesi ile Ahkamı Şahsiye Sıfatıyla Sulh Hukuk Mahkemesi’nde çocuk için kayyım atanması talep edilmelidir. Asliye Hukuk Mahkemesi buradaki kararı bekletici mesele yapacaktır.

Bu davanın konusu ‘’ Analık yönünden nüfus kaydının iptali ile düzeltilmesi’’dir. Bu dava davalılardan birinin bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Bu davanın babalık davasındaki gibi Aile mahkemelerinde açılmamasının sebebi anne yönünden soybağı doğuştan kurulur. Burada soybağının kurulması gibi bir durum olmayıp doğuştan olan soybağının nüfus kaydında düzeltilmesi talebi vardır. Bu nedenle Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 36 hükmü gereğince Asliye hukuk Mahkemelerinde açılır. Davada delil olarak; tanık beyanları, doğum yaptığı hastane kayıtları, Adli Tıp Kurumunca yapılacak DNA Testi, Nüfus kayıtları vs. olarak gösterilebilir.

 

Daha fazla bilgi için iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir